Regulamin sklepu internetowego określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego chwyty-wspinaczkowe.pl (zwanego dalej Sklepem). Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 3. Zamówienia można składać każdego dnia, 24 godziny na dobę.
 4. Zamówiony towar zostanie przesłany do 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. W przypadku gdy towaru nie ma na magazynie czas oczekiwania może się przedłużyć do 7 dni roboczych.
 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 6. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.
 7. Nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie.
 8. Chwyty-wspinaczkowe.pl dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep.wspinaczka.bizl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.
 9. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
 10. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) lub z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (zakup dokonany w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą).
   
  Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

  1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny. Nasz sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika, zwracany towar zostanie przyjęty najdalej 10 dnia od daty dostarczenia towaru do klienta.
  2. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).
  3. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.
  4. Koszt transportu zwracanego towaru ponosi Klient.

   

 11. Nasz sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.